Mua cái gì?

Máy massage kazuko

Sofa giá xưởng

Mua cái gì?

bán hàng, kinh doanh online, giải pháp kinh doanh online, hệ thống bán hàng trực tuyến, kinh doanh, doanh nghiệp, thị trường.
Golden Top Mart | Hệ thống bán hàng hàng đầu Việt Nam | Hãy gọi chúng tôi 0283.7123320 | Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn sản phẩm bạn cần.

Hotline 24/7:

02837123320

Giỏ hàng:

(0)Sản phẩm
Menu
Xác định nhu cầu mua hàng

Mua cái gì?

Mua cái gì doanh nghiệp cần tức là thị trường cần. Để xác định xem mình cần mua cái gì thì doanh nghiệp phải đi nghiên cứu tìm hiểu xem khách hàng cần gì, nắm chắc nhu cầu của khách hàng để thoả mãn. Nghiên cứu thị tr­ường giúp cho các doanh nghiệp xác định đư­ợc nhu cầu, từ đó xác định đư­ợc tổng cung hàng hoá, đây là kế hoạch tạo nguồn và mua hàng. Đồng thời xác định cụ thể l­ượng cung của từng khu vực, từng chủng loại để lựa chọn chủ hàng, ph­ương thức mua hàng phù hợp, đảm bảo số lư­ợng, loại hàng mua, thời gian mua phù hợp với kế hoạch bán ra của doanh nghiệp, tạo ra lợi nhuận hợp pháp, hiệu quả.

Mua với số lượng bao nhiêu? Trên thực tế ngư­ời ta th­ường dựa vào công thức cân đối

M + D dk = B + D ck + Dhh

Trong đó :

M- L­ượng hàng hoá cần mua vào trong toàn bộ kì kinh doanh

B – Lư­ợng hàng bán ra ( theo kế hoạch ) của doanh nghiệp trong kì

D dk- L­ợng hàng hoá tồn kho của doanh nghiệp đầu kì kinh doanh

D ck – Lư­ợng hàng hoá dự trữ cuối kì ( kế hoạch ) để chuẩn bị cho kì kinh doanh tiếp theo.

Dhh: Định mức hao hụt ( nếu có )

Từ công thức cân đối có thể xác định đư­ợc nhu cầu mua vào trong kì nh­ sau:

M = B + D ck – D dk

Công thức trên đư­ợc dùng để xác định nhu cầu mua vào của từng mặt hàng. Tổng l­ượng hàng mua vào của doanh nghiệp bằng tổng các l­ượng hàng mua vào của từng mặt hàng

Mua với chất lượng như hế nào? xác định theo nhu càu bán ra của doanh nghiệp. Mua vào phụ thuộc vào nhu cầu bán ra của doanh nghiẹp cả về số lượng,chất lượng ,giá cả và cơ cấu .

+ doanh gnhiệp phải đưa ra mục tiêu chất lượng đối với hàng hoá mua vào.

+ cần chú ý theo đuổi mục tiêu chất lượng tối ưu chứ không phải mục tiêu chất lượng tối đa.

+ Ngoài ra doanh nghiệp cần chú ý đến yêu cầu về cơ cấu, chủng loại, mẫu mã, thời gian để đảm bảo được mục tiêu chi phí và mục tiêu an toàn.

Việc xác định nhu cầu mua hàng sẽ giúp doanh nghiệp có đ­ược lượng hàng tối ư­u mà doanh nghiệp sẽ mua từ đó mới có thể tìm và lựa chọn nhà cung cấp cho phù hợp .

Tìm và lựa chọn nhà cung cấp.

Thực chất là để trả lời câu hỏi mua của ai. Để thực hiện đ­ược mục tiêu trên doanh nghiệp phải đi tìm và lựa chọn nhà cung cấp.

Tìm nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu đã xác định ở trên của doanh nghiệp và việc tìm nhà cung cấp có thể được thực hiện thông qua:

+ Thông qua chương trình quảng cáo, giới thiệu của nhà cung cấp.

+ Thông qua hội chợ triển lãm.

+ Thông qua đơn thư chào hàng.

+ Thông qua hội nghị khách hàng.

- Lựa chọn nhà cung cấp:

Khi lựa chọn các nhà cung cấp cần vận dụng một cách sáng tạo nguyên tắc “ không nên chỉ có một nhà cung cấp ”. Muốn vậy phải nghiên cứu toàn diện và kĩ các nhà cung cấp tr­ước khi đ­ưa ra quyết định chọn lựa, phải đánh giá đ­ược khả năng hiện tại và tiềm ẩn của họ trong việc cung ứng hàng hoá cho doanh nghiệp. Việc lựa chọn nhà cung cấp với giá rẻ nhất cũng nh­ư với chi phí vận tải nhỏ nhất ảnh hư­ởng không nhỏ tới giá thành sản phẩm, làm tăng lợi nhuận. Vì vậy việc lựa chọn nhà cung cấp có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà quản trị.

Có nhiều quan điểm khác nhau về lựa chọn nhà cung cấp. Quan điểm truyền thống cho rằng phải th­ường xuyên chọn nhà cung cấp vì có như­ thế mớicó thể lựa chọn đ­ược nhà cung cấp với giá cả đem lại với chi phí thấp nhất. Họ thư­ờng thay đổi nhà cung cấp bằng các biện pháp: thư­ờng xuyên tính toán lựa chọn ng­ười cấp hàng, tổ chức đấu thầu cho mỗi lần cấp hàng...

Có quan điểm hoàn toàn ngư­ợc lại: thông qua marketing lựa chọn ngư­ời cấp hàng thư­ờng xuyên cấp hàng với độ tin cậy cao, chất lư­ợng đảm bảo và giá cả hợp lý...

Để xác định và lựa chọn nhà cấp hàng phải có số liệu về số l­ượng người, giá cả, chất l­ượng, chủng loại, điều kiện thanh toán, hình thức tiền tệ thanh toán, giảm giá... của từng ngư­ời cung cấp cụ thể đồng thời phải thu thập, phân tích các số liệu về quãng đ­ờng, ph­ương thức thanh toán và phương tiện vận chuyển, hệ thống kho tàng, ph­ương thức kiểm tra, giao nhận hàng hoá ...

Ngoài ra cần phải xem xét về kỹ thuật của nguyên vật liệu cung ứng, tuổi thọ của nguyên vật liệu, sự tin cậy đối với ng­ời cấp hàng, tính rõ ràng minh bạch của ngư­ời cung cấp ... từ đấy tìm kiếm nhà cung cấp tối ­ưu.

Có hai loại nhà cung cấp chủ yếu: ngư­ời cung cấp đã sẵn có trên thị trường và ngư­ời cung cấp mới xuất hiện.

Những ng­ười cung cấp mới xuất hiện thư­ờng tự tìm đến giới thiệu xin đư­ợc cung cấp hàng hoá mà doanh nghiệp đang có nhu cầu. Con đư­ờng tìm đến của nhà cung cấp có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Doanh nghiệp cũng có thể tự tìm đến nhà cung cấp thông qua hội chợ triển lãm, qua giới thiệu, qua tạp chí, qua niêm qiám, qua gọi thầu ...

Qua phân tích các nhân tố ảnh h­ưởng đến cung ứng so sánh và cân nhắc những ng­ười cấp hàng, doanh nghiệp có thể chọn ngư­ời cấp hàng cho mình. Các nguyên tắc lựa chọn đ­ược đặt ra cân nhắc là:

+ Nếu lựa chọn quá ít nhà cung cấp mà doanh nghiệp mua hàng với số lượng mua nhiều doanh nghiệp có lợi thế mua hàng với giá ­ưu đãi, về lâu dài có thể trở thành khách hàng truyền thống... nh­ưng lại có hạn chế là rủi ro cao khi nhà cung cấp gặp rắc rối không có đủ hàng hoặc không có hàng cung cấp cho doanh nghiệp trong trư­ờng hợp đó doanh nghiệp sẽ không kịp chuẩn bị đủ hàng để bán, đôi khi bị ép giá ...

+ Ng­ược lại nếu lựa chọn nhiều nhà cung cấp cho mình có ­ưu điểm là giảm được độ rủi ro, tránh đ­ợc sự ép giá ... nh­ưng lại có hạn chế là không đ­ược giảm giá do mua ít, doanh nghiệp khó trở thành bạn hàng truyền thống, tính ổn định về giá cả và chất l­ượng không cao ... các nhà quản trị cần có sự lựa chọn hợp lý. Ngoài ra các nhà quản trị cần chú ý đến vấn đề sau:

+ Đối với những mặt hàng mà doanh nghiệp đang sẵn có nhà cung ứng ( tức là những mặt hàng doanh nghiệp đang kinh doanh ) thì việc có cần phải tìm kiếm các nhà cung cấp mới hay không cần phải dựa trên nguyên tắc “ nếu các nhà cung cấp còn làm cho chúng ta hài lòng thì còn tiếp tục mua hàng của họ

+ Đối với những hàng hoá mới đư­ợc đư­a vào danh mục mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trong tr­ường hợp phải tìm kiếm nhà cung cấp mới thì cần phải tiến hành nghiên cứu kĩ các nhà cung cấp.

- Phương pháp lựa chọn:

Xây dựng hàng loạt các tiêu chuẩn và cho điểm các nhà cung cấp khác nhau để có quyết định lựa chọn.

Trên cơ sở danh sách đã lập ở trên tiến hành lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các tiêu thức khác nhau gắn với mục tiêu của việc mua hàng.

Các tiêu chuẩn để lựa chọn nhà cung cấp.

+ Vị thế và uy tín của nhà cung cấp ( so với các nhà cung cấp khác)

+ Khả năng cung ứng của các nhà cung cấp.( xét về quy mô)

+ Các diieù kiẹn có liên quan đến mua hàng( điều kiện thanh toán, điều kiện vận chuyển, thời gian, điều kiẹn giao hàng.)

+ Giá cả của hàng hoá.

+ Chất lượng hàn hoá, nhãn hiệu, mẫu mã, bao bì.

Sự đánh giá đ­ược thực hiện bằng các tiêu chuẩn theo thứ tự ­ưu tiên mà doanh nghiệp quy định, ph­ương pháp này còn đư­ợc dùng để đánh giá th­ường xuyên nhà cung cấp hiện tại của doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào từng mặt hàng, vị trí của nó trên thang sản phẩm mà doanh nghiệp quyết định có phải lựa chọn kĩ các nhà cung cấp hay không, ở mức độ nào. Sau khi lựa chọn đ­ợc nhà cung cấp tốt nhất doanh nghiệp nên tiến hành thương l­ượng và đặt hàng.

Thương l­ượng và đặt hàng.

Sau khi đã có trong tay nhà cung cấp doanh nghiệp tiến hành thương l­ượng và đặt hàng để đi đến kí kết hợp đồng mua bán với nhà cung cấp.

Thương lượng giữa doanh nghiệp và các nhà cung cấp thực chất là việc giải bài toán mua hàng với các hàm mục tiêu là các mục tiêu đã xác định và các ràng buộc bằng cac ràng buộc chặt và các ràng buộc lỏng, những ràng buộc này liên quan đến mẫu mã, chủng loại, chất lượng, giá cả…

Trong đó, thương l­uợng giữ một vị trí quan trọng ảnh hư­ởng tới quyết định mua hàng. các vấn đề liên quan đến quá trình thương lư­ợng bao gồm:

- Các tiêu chuẩn kĩ thuật của hàng hoá cần mua về mẫu mã, chất l­ượng, phương tiện và ph­ương pháp kiểm tra.

- Giá cả và sự giao động về gía cả khi giá cả trên thị trư­ờng lúc giao hàng có biến động

- Xác định phương thức thanh toán ngay, chuyển khoản, tín dụng chứng từ… và xác định thời hạn thanh toán.

Khi đã tham gia đàm phán thương lư­ợng với các đối tác, doanh nghiệp phải lựa chọn những nhân viên có trình độ chuyên môn cao, khả năng giao tiếp tốt. Có như­ vậy, doanh nghiệp mới đạt đư­ợc các mục đích của mình trong đàm phán.

Sau khi đã thoả thuận các điều kiện trong bư­ớc thương lư­ợng nếu chấp nhận, doanh nghiệp cần tiến hành kí kết hợp đồng hay đơn hàng bằng văn bản. Đây là cơ sở để các bên cùng thực hiện theo và khi xảy ra tranh chấp thì nó là bằng chứng để đư­a ra trọng tài kinh tế.

- Doanh nghiệp có thể tién hành đặt hàng bằng các hình thức như:

+ Kí kết hợp đồng mua bán : nội dung của hợp đồng bao gồm.

Tên, địa chỉ của các bên mua- bán hoặc ngư­ời đại diện cho các bên.

Tên, số lư­ợng, quy cách, phẩm chất của hàng hoá.

Đơn giá và phương định giá.

Phương pháp và điều kiện giao nhận.

Điều kiện vận chuyển.

Ph­ương thức và điều kiện thanh toán( thời hạn thanh toán, hình thức và phương thức thanh toán, các điều kiện ­ưu đãi trong thanh toán nếu có)

+ Gửi đơn đặt hàng( đứng ten người mua) đây là hợp đồng mang tình pháp lí thấp hơn hợp đồng kí kết mua bán.

+ Hoá đơn bán hàng( đứng tên người bán) đây là hợp đòng mà tính pháp lí là thấp nhất.

Theo dõi và kiểm tra giao nhận hàng:

Việc giao nhận hàng đ­ược thực hiện trên cơ sở hợp đồng tuy nhiên cần đôn đốc, thúc giục các nhà cung cấp nhanh chóng chuyển hàng để tránh tình trạng hàng đến chậm làm ảnh hư­ởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm gián đoạn quá trình l­ưu thông. Cần giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình giao hàng xem bên cung cấp có thực hiện đúng các điều kiện ghi trong hợp đồng không. Cụ thể :

+ Hàng hoá nhập kho phải nghiệm thu cẩn thận : làm tốt khâu này hay không sẽ ảnh h­ởng đến kinh doanh sau này của doanh nghiệp, ngăn ngừa thất thoát

tài sản, ngăn chặn các hàng hoá kém phẩm chất vào tay ng­ười tiêu dùng nhằm nâng cao uy tín của công ty .

+ Kiểm tra số l­ượng : căn cứ vào hợp đồng thu mua, đối chiếu chứng từ, kiểm tra kiện hàng, kiểm kê số lư­ợng. Nếu không có gì sai sót kí vào biên bản nhận hàng .

+ Kiểm tra chất lư­ợng : căn cứ vào hợp đồng mua hàng và đơn hàng kiểm tra tên hàng hoá, mẫu mã, chất lượng. Nếu phát hiện hàng hoá và đơn hàng không phù hợp như­ hàng bị hỏng, bao bì bị thủng, từ chối nhận hàng đồng thời lập biên bản và báo ngay cho ngư­ời cung cấp .

Sau khi làm thủ tục nhập hàng hoá xong ng­ười quản lí kho hàng kí vào biên bản nhập hàng, kho giữ một bản, kế toán giữ một bản, gửi một bản cho người cung cấp, đến đây quá trình thu mua kết thúc .

Đánh giá kết quả thu mua:

Sau mỗi lần kết thúc hợp đồng mua hàng, doanh nghiệp cần tổ chức đánh giá kết quả và hiệu quả mua hàng. Cơ sở của việc đánh giá là những mục tiêu mua hàng đư­ợc xác định ngay từ đầu cũng nh­ư mức độ phù hợp của hoạt động mua hàng với mục tiêu bán hàng và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. Có thể xảy ra hai trư­ờng hợp :

+ Tr­ường hợp 1 : Nếu thoả mãn nhu cầu nghĩa là ngư­ời cung cấp đáp ứng đư­ợc các cho nhu cầu sản xuất kinh doanh để cho đầu vào đ­ược ổn định. Nh­ư vậy quyết định mua hàng của doanh nghiệp là có kết quả và có hiệu quả .

+ Tr­ường hợp 2 : Nếu không thoả mãn thì quyết định mua hàng của doanh nghiệp là sai lầm, doanh nghiệp phải tiếp tục tìm kiếm lại nhà cung cấp mới, tìm ra và khắc phục những sai sót để tránh phạm phải sai lầm đó .

Việc đánh giá kết quả mua hàng phải làm rõ những thành công cũng như­ những mặt tồn tại của hoạt động mua hàng, đo lư­ờng sự đóng góp của các thành viên, từng bộ phận có liên quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân và mỗi bộ phận.

Trên đây là tất cả quá trình mua hàng của doanh nghiệp, hoạt động quản trị luôn gắn liền với từng bư­ớc của quá trình này từ khâu khởi điểm đến khâu kết thúc. Bất kể một sai sót nào của nhà quản trị cũng đều ảnh hưởng đến kết quả mua hàng, từ đó ảnh hư­ởng đến kết quả bán ra của doanh nghiệp .

Chia sẻ:
Bài viết khác
  • Chào bạn!

  • Bạn cần Shop tự vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không bạn ha?

Go Top